Przestrzenna struktura miejscowości 

Sieraków jest małą miejscowością mającą zaledwie 1800 metrów długości. Miejscowość położona jest na terenie Cisowsko- Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, który jest jednym z najciekawszych w regionie. Drzewostan parku cechuje duże zróżnicowanie siedliskowe, gatunkowe i wiekowe. Gatunkiem dominującym są sosna i jodła. Dobrze zachowane, liczące niekiedy powyżej 200 lat drzewostany o dużym stopniu naturalności, będące pozostałością pradawnej Puszczy Świętokrzyskiej objęto ochroną w rezerwatach leśnych. Przemierzając obszar miejscowości spotkać można wkomponowane w otoczenie, przydrożne krzyże. Miejscowość Sieraków jest typem wsi ulicówki. Wokół jednej drogi po obu stronach znajdują się ciągi domów. Przez wieś biegnie jedna droga, która jest drogą zamkniętą. Na wzniesieniu na końcu wsi znajduje się  szkoła podstawowa , która ma charakter dominujący. Szkoła powstała za czasów (lata 30-te) wójta Jana Zielonki mieszkańca pobliskiego Smykowa. Warto podkreślić że dla mieszkańców Smykowa  i  Sierakowa szkoła jest sercem miejscowości, angażują się oni w jej funkcjonowanie m. in. poprzez pomoc w rożnego rodzaju remontach.

 

Infrastruktura spoleczna

 W Sierakowie zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa do której uczęszczają dzieci od  klas 0-8 oraz Punkt Przedszkolny (dzieci w wieku 3 i 4 lat). Obecnie dyrektorem SP jest Marta Tracz. 

Szkołę zaczęto budować w 1936-1938 , lecz prace zostały przerwane z powodu wybuchu II wojny światowej. Budynek oddano do użytku na przełomie 1948-1949. 

Obecnie prowadzenie szkoły, jak i punktu przedszkolnego przejęło Towarzystwo  Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa.  Przy szkole znajduje się boisko szkolne oraz  plac zabaw dla dzieci. 

Rys. Szkoła Podstawowa w Sierakowie.

Statut Szkoły Podstawowej w Sierakowie

statut-sierakow-2023.pdf

 

Ostatnie wpisy