RADA RODZICÓW

Przewodnicząca   Klaudia Pakuła 

Zastępca             Natalia Pakuła  

Skarbnik             Angelika Trela  

Na rok szkolny 2023/2024 ustala się następujące stawki na Radę Rodziców:

  • I dziecko - 40 zł
  • II dziecko - 30 zł
  • III dziecko i powyżej – zwolnione z opłaty

Ostatnie wpisy