MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem życzliwym dla uczniów. Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które w przyszłości sprawią, że staną się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami lokalnej społeczności. Naszym celem jest aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów oraz propagujemy zdrowy styl życia.
 

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki w kolejnych etapach edukacyjnych. Działania szkoły ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, umiejętności, zdolności i pasje , umożliwiające wszechstronny rozwój. Dążymy do tego, aby Uczniowie naszej szkoły wyrośli na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie żyli w zgodzie z naturą, byli świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny”.
 
 

Aktualności