Na początku marca wspominaliśmy o zakwalifikowaniu się Wikorii Łygońskiej, uczennicy klasy VIII do finałów konkursów przedmiotowych z matematyki i języka polskiego.

Mamy już pierwszą rewelacyjną wiadomość - po rozgrywce finałowej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Wiktoria została jego laureatką.

Warto wiedzieć, że tym samym Wiktoria zostaje zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z matematyki uzyskując wynik 100% i ocenę celującą z matematyki na zakończenie szkoły podstawowej.

Gratulujemy Wiktorii i pani Magdalenie Konwerskiej, która przygotowywała uczennicę do konkursu.

I kolejna fantastyczna wiadomość - po rozgrywce finałowej Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego Wiktoria została jego finalistką.

I w tym przypadku Wiktoria ma zagwarantowaną ocenę celującą z języka polskiego i dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły średniej.

Gratulujemy Wiktorii i pani Katarzynie Klimek, która przygotowywała ją do konkursu.

(6.04.2021)

Ostatnie wpisy